Roosterse Badmintonclub

Roosterse Badmintonclub

veld.jpg

Een club wordt primair gedragen door contributie-inkomsten van haar leden. Jaren lang heeft de club, door verstandig beleid, aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Echter, het huidige niveau brengt met zich mee dat er meer arbeid moet worden verricht, meer trainingsuren te vertalen in meer uren zaalhuur, meer uren trainers, meer verbruik van materialen. Daarnaast zijn de organisatorische en financiële eisen vanuit de Nederlandse Badmintonbond aan de eredivisieverenigingen fors toegenomen.

Ook moet er meer aandacht worden besteed aan het jeugdplan, door ook intensiever bezig te zijn met jeugd hopen wij het bereikte resultaat ook voor de langere termijn te kunnen borgen. Roosterse BC wil een badmintonschool zijn voor de talentvolle jeugd uit de regio Midden- Limburg.

Veel kunnen wij opvangen middels vrijwilligers, onze vrijwilligers leveren hand- en spandiensten op allerlei niveau. Wij kijken zeer zorgvuldig naar de kosten en proberen te besparen op alles wat mogelijk is. Maar wij mogen niet besparen op de kwaliteit, op de kwaliteit van onze trainers, op de kwaliteit van het materiaal, op de kwaliteit van onze spelers.

Met een nieuw opgerichte Commissie Sponsoring zijn wij op zoek naar geïnteresseerden om zodoende in de toekomst een leuke groep sponsoren in ons midden te hebben die wij een leuk netwerk kunnen bieden.

Wij zoeken uiteraard de media op, daarvoor spelen wij eredivisie. U komt RBC tijdens de competitie wekelijks tegen in de sportkrant. De sportredactie van L1 Televisie en Radio en TV Limburg weten ons ook al te vinden.

Wij willen ons handhaven op eredivisie-niveau, help ons om deze doelstelling waar te maken.

Hieronder volgen de bedrijven die ons een warm hart toedragen.